پایان نامه

مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد:شناخت رابطه بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا.

اعتماد می‌تواند منجر به تسهیم اطلاعات و توانمند سازی کارکنان گردد زیرا که برنامه‌های توانمند سازی کارکنان بدون وجود اعتماد محکوم به شکست هستند. اعتماد یکی از ابعاد توانمند سازی کارکنان و از عوامل موثر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه اثر قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره امور مالیاتی

مطابق هر یک از این سه مرحله تاریخی مسئولیت اجتماعی، سه نوع فلسفه یا دیدگاه اساسی هست. دیدگاه های فوق عبارتند از : 1- دیدگاه کلاسیک[1]: مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود می باشد. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره امور مالیاتی

هاپکتیز معتقد می باشد برای آنکه مباحث مسئولیت اجتماعی شرکت موثر واقع گردد و صدای آن به گوش شرکت‌ها برسد بایستی زبان مشترکی اختیار نمود. ” فلیپ کاتلر ” و ” ناشی لی ” معتقد ادامه مطلب…

By 92, ago