پایان نامه

دانلود پایان نامه رابطه بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس

2-نظریه برابری:مقایسه نتایج حاصل از کار به نهاده هایش در آن کار با دیگران، نتایج:دستمزد-پاداش-مقام سازمانی، نهاده ها:سن-جنس-تحصیلات-جایگاه اجتماعی-اندازه کوشش3-نظریه اسناد:تأثیر برداشتها و ادراکات فرد  در انگیزشش به کاررا مطالعه می کند.2-1-1-9) انگیزش در اقدام:طراحی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه بررسی اساسی ترین مسئولیت مدیران بهبود وارتقاء کارکرد و عملکرد کاری آنان

فرضیه اصلی: بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس ارتباط هست. فرضیه های فرعی: 1- بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان ارتباط معنادار هست. 2- بین سبک رهبری مشارکتی/ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی عدالت سازمانی ادراک شده با جوانمردی با توجه به نقش تعدیل کننده

اسماک و ویسنانت[1]( 2009) در تحقیقی به مطالعه ارتباط احساس عدالت سازمانی و رضایت شغلی مربیان دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان پرداخته و دریافتند، با وجود رضایت کلی مربیان از پنج جنبه شغلی ادامه مطلب…

By 92, ago