پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه بررسی ابعاد بهره¬وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان¬غربی

در عصر حاضر سازمان­ها تأثیر­ها و مأموریت­هایی فراتر از تأثیر­های سنتی خود بر عهده گرفته­اند. رقابت فزاینده، کمبود منابع، تمایل به جهانی­شدن اقتصاد و تحول فرهنگی سبب شده تا سازمان­ها فقط به کسب مهارت­های تخصصی ادامه مطلب…

By 92, ago