پایان نامه

پایان نامه اندازه گیری میزان درک مصرف کنندگان از شرایط تسهیلی تبلیغات موبایلی

رفتار مصرف کننده به وسیله عوامل درونی و بیرونی مختلفی تحت تأثیر قرار می گیرد. تأثیری به لحاظ اینکه اهمیت زیادی در درک رفتار و مصرف کننده دارد، شایان توجه زیادی می باشد . اساساً ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان

اهداف پژوهش 1-4-1) هدف اصلی پژوهش مطالعه ارتباط بین تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان 1-4-1) اهداف فرعی پژوهش اندازه گیری اندازه درک مصرف کنندگان از سودمندی، تبلیغات موبایلی اندازه گیری اندازه درک مصرف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت و سپه

سایت منبع الف ) طبقه بندی مشتری به لحاظ حضور وی در فرایند خرید مشتری : مشتری حقیقی: به افرادی با ماهیت فردی و حقیقی خود که در فرآیند خرید شرکت می کنند مشتری حقیقی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:شناسایی مهمترین عامل مؤثر در انتخاب بانک تجارت و سپه توسط مشتریان

بازاریابی خدمات بانکی دارای سه رکن می باشد: سایت منبع بازارشناسی: شناسایی و مطالعه کامل ابعاد نظام حاکم بر بازار خدمات بانکی: خدمات بانک ها در حال حاضر و نقاط قوت و ضعف آنها انتظارات، ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه بررسی مهمترین عامل مؤثر در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت و سپه

ارکان محصول : تمام اجزای اجرایی خدمت که برای مشتری ارزش خلق می کند. مکان ، فضای مجازی و زمان: تصمیمات مدیریتی در ارتباط با اینکه خدمات چه زمانی، چه مکانی و چگونه به مشتری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه رتبه بندی رسانه ها با در نظر گرفتن میزان اهمیت هریک از شاخص ها

خدمتی که ارائه می گردد تحت تاثیر دوعامل قابل رؤیت و غیرقابل رؤیت قرار می گیرد. (به نمودار توجه کنید). به یک مشتری که برای گرفتن وام (خدمت) به بانک مراجعه می کند توجه نمایید. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان بانک مسکن شهرستان رشت

ارتقاء کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا که بر کاهش هزینه ها، افزایش سطح رضایت مندی، حفظ و نگهداری مشتری، افزایش سود آوری و تبلیغات دهان به دهان تاثیر قابل توجهی بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کیفیت خدمات بر روی وفاداری مشتریان بانک مسکن شهرستان رشت

1-6-1. فرضیه اصلی کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان بانک مسکن دارد. اعتماد تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان بانک مسکن دارد.   1-6-2.  فرضیه های فرعی کیفیت خدمات تاثیر مثبت ادامه مطلب…

By 92, ago