پایان نامه

پایان نامه ارشد:ربط بین درک سودمندی تبلیغات موبایلی و نیات رفتاری مشتریان

سایت منبع مشتریان تمایل به خرید کالاهایی دارند که برند آن دارای ویژگی خوب، کیفیت و عملکرد منفعت آمیزی داشته باشد. احساس کیفیت مطلوب در محصولات مشتریان را تشویق می کند که با یک احساس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان بانک مسکن شهرستان رشت

ارتقاء کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا که بر کاهش هزینه ها، افزایش سطح رضایت مندی، حفظ و نگهداری مشتری، افزایش سود آوری و تبلیغات دهان به دهان تاثیر قابل توجهی بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر اعتماد بر روی وفاداری مشتریان بانک مسکن

کیفیت خدمات، اعتماد، رضایت مشتریان، ارزش ادراک شده توسط مشتریان و تاثیر آن ها بر وفاداری مشتریان توجه بسیاری از بازاریابان و محققین را در چند سال اخیر به خود جلب کرده می باشد.  با ادامه مطلب…

By 92, ago