پایان نامه

دانلود پایان نامه رابطه بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس

2-نظریه برابری:مقایسه نتایج حاصل از کار به نهاده هایش در آن کار با دیگران، نتایج:دستمزد-پاداش-مقام سازمانی، نهاده ها:سن-جنس-تحصیلات-جایگاه اجتماعی-اندازه کوشش3-نظریه اسناد:تأثیر برداشتها و ادراکات فرد  در انگیزشش به کاررا مطالعه می کند.2-1-1-9) انگیزش در اقدام:طراحی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه عدالت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی

به رغم مشکلاتی که در تغییر فرهنگ سازمان هست، ممکن می باشد تغییر وسیع فرهنگ در شرایطی ویژه لازم باشد، اگر فرهنگ سازمان متناسب با محیط متغیر نباشد، اگر صنعت فوق العاده رقابتی بوده و ادامه مطلب…

By 92, ago