پایان نامه

پایان نامه تعیین کیفیت خدمات بر روی رضایت مشتریان بانک مسکن شهرستان رشت

ارتقاء کیفیت خدمات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا که بر کاهش هزینه ها، افزایش سطح رضایت مندی، حفظ و نگهداری مشتری، افزایش سود آوری و تبلیغات دهان به دهان تاثیر قابل توجهی بر ادامه مطلب…

By 92, ago