پایان نامه

مقاله رایگان دانلود پایان نامه رابطه معنی دار بودن و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط تاثیر توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی و  پذیرش خدمات بانکی (از سوی مشتریان) در بانک ملی شهر رشتاست. برای رسیدن به اهداف کلی پژوهش ،اهداف اختصاصی زیر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه کاهش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدشوندگی را افزایش می دهد

یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، صورت‌های مالی شرکت و سایر اطلاعاتی می باشد که از جانب شرکت منتشر می گردد. اگر شرکت اطلاعات را به موقع در دسترس سرمایه‌گذاران قرار ندهد، آنان در تصمیم‌گیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش رابطه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها

یکی از مهمترین چالشهایی که در تحقیقات تجربی مربوط به شفافیت هست، اندازه گیری شفافیت می باشد. از نظر مفهومی کمی کردن اندازه شفافیت را میتوان با دقت اطلاعات دریافت شده سنجید. دقت اطلاعات تابعی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها با توجه به اندازه شرکت و اهرم مالی

مدل شفافیت دی پیازا و ایکالوس (Dipiazza & Eccies) دی پیازا و ایکالوس (۲۰۰۲) مدل جدیدی برای شفافیت شرکت (Corporate Transparency) ارائه کردند؛ مدل سه سطحی شفافیت شرکت (Three-Tier Model of Corporate Transperency)، نظری جدید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان ریسک نقد شوندگی شرکتها

امروزه کمتر کسی میتواند اهمیت شفافیت گزارشگری مالی را نادیده بگیرد، زیرا سهامداران و اعتبار دهندگان تصمیمات با اهمیت سرمایه گذاری خود را بر اساس اطلاعات مالی شرکت ها میگیرند. آنها خواستار اطلاعات بیشتر و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان شفافیت سود شرکتها

گزارش‌های مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری می باشد که از اهداف عمده‌ی آن تهیه اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی می باشد.لازمه‌ی دستیابی به این هدف ارائه اطلاعاتی شفاف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین رابطه بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

با تغییرات و تحولات جهانی و تغییر اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی و توسعه ی سریع سازمان های خدماتی، تأثیر سازمان های خدماتی، در رشد و توسعه ی جوامع افزایش یافته می باشد. سازمان های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین رابطه بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان

پژوهش حاضر بر مبنای نتیجه یا دستاورد از نوع کاربردی می باشد زیرا هدف از پژوهش حاضر توسعه ی دانش کاربردی در یک زمینه ی خاص بوده و به قصد کاربرد نتایج یافته های آن ادامه مطلب…

By 92, ago