پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه تاثیر توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی

تجربه توانمند سازی در تمام چهار بعد مشهود بوده و اگر هر بعد وجود نداشته باشد در نتیجه تجربه توانمند سازی محدود می گردد. برای مثال اگر افراد جهت اخذ تصمیم، اختیار[1] داشته باشند(خود تعیینی) ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تعیین رابطه ابعاد توانمند سازی و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

دیدگاه اجتماعی –  ساختاری توانمند سازی ریشه در نظر یه های تبادلات اجتماعی[1] و قدرت اجتماعی دارد . نخستین تحقیقات روی مردان و زنان شرکت « کانتر » [2] ( 1977 ) انجام شده می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه تعیین رابطه اثر ( موثر بودن )و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

توانمند سازی در رشته های روانشناسی، جامعه شناسی و دین شناسی ریشه هایی دارد که به دهه های گذشته و حتّی قرن ها پیش بر می گردد” آدلر”[1] (1927) در زمینه روانشناسی انگیزه تسلط را ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:تعیین رابطه خود تعیینی (حق انتخاب ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

2-1-مقدّمه مبانی نظری پژوهش در طول دو دهه گذشته تحوّلات گسترده ای در تفکّر محققان و صاحب نظران مفاهیم سازمانی به وجود آمده می باشد. اکثر تحقیقات بر روی طراحی سیستم های منابع انسانی متمرکز ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه صلاحیت ( شایستگی ) و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

تعریف عملیاتی توانمند سازی : در این پژوهش آزمون سنجش توانمند سازی در چار چوب پرسشنامه ابعاد توانمند سازی اسپریتزر تهیه و سپس مورد اجرا قرارگرفت ونمره ای که مدیران در این آزمون کسب نموده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان دانلود پایان نامه رابطه معنی دار بودن و جذب منابع مالی و پذیرش خدمات

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ارتباط تاثیر توانمندی منابع انسانی بر جذب منابع مالی و  پذیرش خدمات بانکی (از سوی مشتریان) در بانک ملی شهر رشتاست. برای رسیدن به اهداف کلی پژوهش ،اهداف اختصاصی زیر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه کاهش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدشوندگی را افزایش می دهد

یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، صورت‌های مالی شرکت و سایر اطلاعاتی می باشد که از جانب شرکت منتشر می گردد. اگر شرکت اطلاعات را به موقع در دسترس سرمایه‌گذاران قرار ندهد، آنان در تصمیم‌گیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها با توجه به اندازه شرکت و اهرم مالی

مدل شفافیت دی پیازا و ایکالوس (Dipiazza & Eccies) دی پیازا و ایکالوس (۲۰۰۲) مدل جدیدی برای شفافیت شرکت (Corporate Transparency) ارائه کردند؛ مدل سه سطحی شفافیت شرکت (Three-Tier Model of Corporate Transperency)، نظری جدید ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش رابطه شفافیت سود و ریسک نقدشوندگی شرکتها

یکی از مهمترین چالشهایی که در تحقیقات تجربی مربوط به شفافیت هست، اندازه گیری شفافیت می باشد. از نظر مفهومی کمی کردن اندازه شفافیت را میتوان با دقت اطلاعات دریافت شده سنجید. دقت اطلاعات تابعی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه سنجش میزان ریسک نقد شوندگی شرکتها

امروزه کمتر کسی میتواند اهمیت شفافیت گزارشگری مالی را نادیده بگیرد، زیرا سهامداران و اعتبار دهندگان تصمیمات با اهمیت سرمایه گذاری خود را بر اساس اطلاعات مالی شرکت ها میگیرند. آنها خواستار اطلاعات بیشتر و ادامه مطلب…

By 92, ago