• تعریف واژه های عملیاتی پژوهش
  • بازاریابی[1] : بازاریابی عبارت می باشد از یک فرایند اجتماعی و مدیریتی که به وسیله آن، افراد و گروهها، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید ، عرضه و مبادله کالاهای مفید و با ارزش، با دیگران تأمین می کنند( کاتلر[2] ، 1388)
  • مدیریت بازاریابی[3] : مدیریت بازاریابی عبارت می باشد از فرایند برنامه ریزی و اجرای پندار، قیمت گذاری، تبلیغات پیشبردی و توزیع ایده ها، کالاها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتی که به تأمین اهداف انفرادی وسازمانی منجر گردد (زیمن ، 1385)
  • ارتباطات بازاریابی[4]: ابزاری که به وسیله آن شرکت ها کوشش در آگاه سازی، ترغیب و یادآوری مشتریان ( مستقیم یا غیر مستقیم ) درمورد محصولات و نام های تجاری که می فروشند، دارند ( ساترلند[5]، 1389)
  • آمیخته بازاریابی[6]: مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی می باشد که مؤسسه برای نیل به اهداف بازاریابی در بازار هدف از آن ها بهره گیری می کند . مک کارتی یک طبقه بندی چهار عامله از این ابزارها را معرفی کرده که چهار پی[7] نام دارد و عبارتند از : محصول یا کالا ، قیمت فروش، مکان عرضه ( که همان توزیع می باشد ) و تبلیغات پیشبردی (کاتلر ، 1388)
  • خدمت : خدمت عبارت می باشد از هر اقدام یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و لزوماً نامحسوس باشد و به مالکیت چیزی نیز منجر نشود. تولید خدمت هم ممکن می باشد به کالای فیزیکی بستگی داشته یا نداشته باشد(کاپفرر،1387)
  • آمیخته بازاریابی خدمات : بومز و بیتنر[8] ( 1981 ) پیشنهاد نمودند که سه عامل مردم، شواهد فیزیکی و فرایند به چهار پی سنتی آمیخته بازاریابی ( محصول، قیمت فروش، توزیع و تبلیغات پیشبردی ) اضافه شده و هفت پی آمیخته بازاریابی خدمات را ایجاد نمایند.
  • تبلیغات[9] : تبلیغات از نظر تکنیکی عبارت می باشد از هر نوع معرفی غیرشخصی و ترویج ایده ها – کالا و یا خدمات پیش روی پول که یک فرد یا موسسه مشخصی آن را انجام می دهد. به تعبیری دیگر ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن و تاثیرگذاری بر روی توجه و رفتار وی را تبلیغات گویند (ختری[10] ،2006)
  • اثربخشی[11]: نسبت ستاده ها به داده را اثربخشی گویند.
  • اثربخشی تبلیغات : مشخص کردن اینکه تبلیغی که ما بودجه زیادی جهت آن صرف کرده ایم تا چه حد ما را به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسانده می باشد (محمدیان ، 1388)
  • تبلیغات اثربخش : تبلیغی می باشد که می تواند توجه مخاطب را جلب کند، تأثیری خاطره انگیز داشته و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار کند(پورکریمی ، 1381). به تعبیری دیگر با در نظر داشتن مدل به کارگرفته شده در این پژوهش ( مدل AIDA) ، تبلیغی اثربخش خواهد بود که مراحل مدل مذکور را با موفقیت طی نماید .
  • مدل AIDA : مدل سلسله مراتبی می باشد که جهت ارزیابی اثربخشی تبلیغات از آن بهره گیری می گردد. طبق این مدل، تبلیغی که بتواند به ترتیب باعث ایجاد آگاهی، ایجاد علاقه، ایجاد تمایل نسبت به محصول یا خدمت و در نهایت باعث اقدام به خرید آن گردد، تبلیغ اثربخش به شمار می رود.
  • عوامل مؤثر بر اثربخشی: مجموع عواملی می باشد که حس و دریافت یا ادراک مخاطب را تحت تأثیر قرار داده و به اهداف مورد انتظار مبلغ تحقق می بخشند. ویژگی های فیزیکی و احساسی تبلیغات، پاسخ گویی به نیازها و در نظر داشتن ویژگی های مخاطبان تبلیغ که کسب آنها با مطالعه و صرف وقت و هزینه زیاد همراه می باشد، عوامل اثربخش تبلیغات تلقی می شوند (ختری،2006)
  • رسانه[12]: یک تکنولوژی برای اطلاع دادن، ضبط کردن، اشتراک در نمادها و توزیع نمادها می باشد ( اولسون[13] ، 1377)
  • رسانه های تبلیغاتی: به رسانه هایی نظیر اینترنت، بیلبورد، تلویزیون، مجلات، روزنامه، رادیو اطلاق می گردد که بعنوان ارائه دهنده تبلیغات به حساب می آیند ( بختایی و گلچین فر ، 1384)
  • رسانه های گروهی: رسانه های گروهی ( عمومی ) شامل نشریه ( روزنامه ، مجله ها و نامه هایی که به صورت مستقیم برای مشتریان فرستاده می گردد )، رسانه های عمومی که سخن پراکنی می کنند ( رادیو و تلویزیون ) و رسانه هایی که جنبه نمایش دارند ( تابلوهایی که در بزرگراهها می زنند و نشانه ها یا علامت های شرکت، که به صورت تصویرهای جالب در معرض دید همگان قرار می دهند ). به بیانی دیگر رسانه های گروهی مانند کانال های ارتباطی غیرشخصی به شمار می طریقه. کانال های ارتباط غیرشخصی کانال هایی هستند که بدون تماس شخص و بدون بازخورد کردن نتیجه، پیام را منتقل می کنند (لمپرت[14]،2006)
  • تبلیغات دیداری: در این پژوهش مقصود از تحقیقات دیداری، تبلیغات ارائه شده از طریق بیلبورد می باشد.
  • تبلیغات شنیداری: در این پژوهش مقصود از تحقیقات شنیداری، تبلیغات ارائه شده از طریق رادیو می باشد.
  • تبلیغات نوشتاری: در این پژوهش مقصود از تحقیقات نوشتاری، تبلیغات ارائه شده از طریق روزنامه می باشد.
  • تبلیغات دیداری – شنیداری: در این پژوهش، مقصود از تبلیغات دیداری – شنیداری، تبلیغات ارائه شده از طریق تلویزیون می باشد.
  • بانک: بانک نهادی اقتصادی می باشد که وظیفه هایی زیرا تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند ( http://fa.wikipedia.org).
  • مشتری: از دیدگاه سنتی، مشتری کسی می باشد که فرآورده های شرکت را خریداری می کند )مهتا[15]،2012). در مباحث مربوط به بازاریابی و فروش، مشتری بالقوه کسی می باشد که به تشخیص بازاریاب دارای تمایل و توانایی بالقوه ای برای انجام مبادله فایده باشد ( کاتلر، 1388 )
  • نیاز مشتری: یک نیاز انسانی ، عدم دسترسی به یک رضایتمندی اساسی می باشد. نیاز ما را جامعه یا بازاریابان به وجود نیاورده اند، بلکه در بافت حیاتی بشر و روان او هست (بالدوین ،1389). نیاز مشتری عبارت می باشد از هر نوع احساس کمبودی که برای مشتری به وجود می آید و او کوشش می کند تا با بهره گیری از استعداد و توانایی خود نسبت به رفع آن اقدام نماید)اسچیفمن و کنوک[16]،2000)
  • جلب توجه[17] : حدی می باشد که تبلیغات توجه مخاطب را به خود جلب می کند.
  • علاقه[18] : حدی می باشد که تبلیغات باعث ایجاد علاقه در مخاطب می گردد.
  • تمایل[19]: حدی می باشد که تبلیغات باعث ایجاد علاقه در مخاطب می گردد.
  • اقدام[20]: حدی می باشد که تبلیغات مشتریان را به سمت بهره گیری از خدمت یا کالا سوق می دهد، منجر به بهره گیری از محصول توسط مشتریان شده و درنهایت سبب توصیه آن محصول به دیگران می گردد.

  [1] Marketing

  [2] kotler

  [3] Marketing Management

  [4] Marketing Communication

  [5] Saterland

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  [6] Marketing Mix

  [7]Four Ps

  [8] Booms & Bitner

  [9] Advertising

  [10] Khatri

  [11] Effectiveness

  [12] Media

  [13] Olesvan

  [14] Lempert

  [15] Mehtaa

  [16] Schiffman & Kanuk

  [17] Attention

  [18] Interest

  [19] Desire

  [20] Action

   متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  متن کامل