ارتباطات بازاریابی جامع به عنوان یک اصل راهنما ، سازمان ها را به دنبال کردن ارتباطشان با بازار هدف یاری می رساند. ارتباطات بازاریابی جامع کوشش می کند تا عناصر متنوعی از آمیخته ترفیع – تبلیغات، فروشندگی شخصی، روابط عمومی و آوازه سازی، بازاریابی مستقیم و ترفیع فروش را متناسب و کنترل کند و از این طریق یک پیام متحدالشکل که تمرکز آن بر روی مشتری می باشد را تولید نماید و همچینین به اهداف گوناگون سازمانی نایل گردد ( مانگولد و فولد[1] ، 2009 )

 

2-4-1 عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی

 • تبلیغات: در مورد مبحث تبلیغات در بخش جداگانه ای، توضیحات بیشتری ارائه می گردد.
 • پیشبرد فروش: پیشبرد فروش بعنوان تاٌمین کننده اطلاعات برای ترغیب تعریف شده می باشد ( کیم و هیون[2] ، 2010). پیشبرد فروش ابزارها و رویدادهایی هستند که به مقصود تحریک بیشتر و خرید افزون تر برای یک دوره محدود زمانی طراحی شده اند ( گیزانی و مرونکا[3] ، 2009 )
 • روابط عمومی: بهترین تعریف برای یک روابط عمومی مدرن را پروفسور لورنس دابلیو لانگ و پروفسور وینسنت هیزلتون[4] . این دو روابط عمومی را بعنوان ” یک وظیفه ارتباطی مدیریت که به وسیله آن سازمان خود را با محیط اطراف وفق می دهد، یا آن را تغییر می دهد، یا آن را حفظ می کند تا به هدف خود دست یابد ” تعریف کرده اند ( ویلکاکس و دیگران[5] ، 1386 )
 • فروش حضوری: شامل فروشندگی از طریق فرایند ارتباطات فرد به فرد می باشد. تاٌکید بر فروشندگی حضوری از شرکتی به شرکت دیگر بسته به مجموعه عوامل مختلفی زیرا ماهیت محصول یا خدمتی که بازاریابی می گردد، اندازه سازمان و نوع صنعت متفاوت می باشد. فروشندگی حضوری اغلب تأثیر برجسته ای در شرکت های صنعتی اعمال می کند، در حالیکه در دیگر شرکت ها مانند سازندگان کالاهای کم دوام با قیمت پایین، تأثیر آن کمرنگ تر می گردد. در بیشتر صنایع، این تأثیر ها در حال تغییر به سمت تعادلی می باشد که در آن از دیگر عناصر برنامه های ترفیعی بیشتر بهره گیری می گردد. دریک برنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه، فروشندگی حضوری یک برنامه همراه و تکمیلی با دیگر عناصر آمیخته ترفیعی می باشد و به عنوان جایگزین بهره گیری نمی گردد. ( بلچ و بلچ[6] ، 2003)
 • بازاریابی مستقیم: بازاریابی مستقیم به عنوان به کار گیری کانال های مستقیم ارتباط با مصرف کننده و به مقصود یافتن مشتری و تحویل محصول و خدمت به مشتری، بدون نیاز به بهره گیری از واسطه های بازاریابی تعریف شده می باشد. بازاریابی مستقیم به بازاریاب اجازه می دهد که پاسخ های مستقیم بیشتری را از مشتریان دریافت کرده، بازار هدف را به گونه ای بهتری نشانه گیری کند و محصول را بدون قرار گرفتن در فرآیند عریض و طویل و پرهزینه کانال های سنتی به فروش رساند ( ملایی ، 1387)
 • بسته بندی / نقطه فروش: تهیه و طراحی تابلو و ویترین ها ( استندها[7] ) و قفسه های زیبا برای معرفی کالا، همان مفهوم نقطه فروش می باشد . بسته بندی به سبب ارتباطی که از راه رنگ، اندازه و ابعاد خود با مشتری ایجاد می کند، از عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی به شمار می رود ( بیرانوند،1392)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1-2– عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی ( بیرانوند ، 1392 )

تبلیغات پیشبرد فروش روابط عمومی فروش حضوری بازاریابی مستقیم نقطه فروش / بسته بندی
آگهی های کتبی و شفاهی

بسته بندی

کاتالوگ ها ، فیلم و نوار

مجله های تخصصی و بروشور و کتابچه

پوستر و نقشه ها

راهنماها

تابلوهای خیابانی و بین راه

نصب آگهی روی اتوبوس ها

آگهی در ورزشگاه

مسابقه و سرگرمی

قرعه کشی

جوایز و هدایا

نمونه های رایگان

نمایشگاه ها و نمایش ها

کوپن های خرید

تخفیف های تشویقی

اعتبارهای با بهره کم

برنامه های تفریحی

مواد آموزشی

میهمانی

جراید و رسانه ها

سخنرانی ها

گزارش های سالیانه

انجام امور خیریه و اجتماعی

نشر

روابط عمومی

نمایش حضوری

نمایش حضور محصول

ملاقات های فروش

مذاکره های تجاری

بازاریابی

تلویزیونی

برنامه های تشویقی

حضور در نمایشگاه

سمینارها

فروش با کاتالوگ

فروش با پست

فروش با فکس

فروش با پست الکترونیک

پست صوتی

بسته بندی

تابلوها و ویترین ها

استندهای تبلیغاتی

 

جدول 2-2 عناصر مختلف ارتباطات بازاریابی از لحاظ اثر موردانتظار ، چگونگی تماس با مشتری و زمان تاثیرگذاری ( همان منبع )

زمان تاثیرگذاری تماس با مشتری اثر مورد انتظار عناصر ارتباطات بازاریابی
کوتاه مدت مستقیم فروش فروش حضوری
میان مدت یا کوتاه مدت غیرمستقیم تغییر توجه و تغییر رفتار و سرانجام فروش تبلیغات
کوتاه مدت نیمه مستقیم فروش ترفیع فروش
کوتاه مدت نیمه مستقیم تغییر رفتار بازاریابی مستقیم
بلند مدت نیمه مستقیم تغییر توجه روابط عمومی
کوتاه مدت نیمه مستقیم فروش بسته بندی / نقطه فروش

 

 

2-4-2 مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی

همچون دیگر عملکردهای کسب و کار، برنامه ریزی تأثیر اساسی و موثری در توسعه و پیاده سازی برنامه های ترفیعی دارد. اولین قدم در فرآیند برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی[8] مطالعه طرح بازاریابی و اهداف می باشد. پیش از توسعه طرح ترفیعی بازاریابان بایستی دریابند که جایگاه شرکت (و یا برند) کجا بوده، جایگاه کنونی آن در بازار چگونه می باشد، به کجا قصد دارد برسد، و چگونه برنامه هایش آن را به آن مقصد می رساند. بیشتر این اطلاعات بایستی در محتوای برنامه بازاریابی، اسناد مکتوب مربوط به رویکرد کلی استراتژی بازاریابی و برنامه ها توسعه یافته شرکت، خط تولید ویژه ، و یا برند گنجانده گردد. برنامه ریزی بازاریابی می تواند در چندین شکل متفاوت اجرا گردد اما عموماً شامل پنج عنصر پایه ایست:

 • تحلیل دقیق شامل ممیزی بازاریابی داخلی و تحلیل بیرونی رقابتی بازار و عوامل محیطی.
 • اهداف بازاریابی ویژه ای که بتواند امکان هدایت، ایجاد یک چارچوب زمانی برای فعالیت های بازاریابی، مکانیزمی برای اندازه گیری عملکرد را فراهم نماید.
 • استراتژی بازاریابی و برنامه ای که شامل انتخاب بازار(های ) هدف و تصمیم گیری و برنامه ریزی برای عناصر آمیخته بازاریابی باشد.
 • یک برنامه برای پیاده سازی استراتژی بازاریابی که شامل تعیین مسئولیت ها و وظایف ویژه قابل اجرا باشد.
 • فرآیندی برای نظارت و ارزیابی عملکرد و ایجاد بازخورد به شکلی که نظارت مناسب بر آن حفظ گردد و هرگونه تغییرات لازم در تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی بتواند به اجرا درآید ( بلچ و بلچ، 2003 )

 

 

 

 

 

شکل 4-2- مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی ( بلچ و بلچ ، 2003 )

مطالعه برنامه بازاریابی
تحلیل وضعیت برنامه ترفیعی
تحلیل فرآیند ارتباطاتی
توسعه برنامه جامع بازاریابی
تعیین بودجه
بازاریابی مستقیم
بازاریابی اینترنتی / تعاملی
ترفیع و پیشبرد
آوازه سازی
فروشندگی شخصی
تبلیغات
استراتژی آوازه سازی
پیام آوازه سازی و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای
اهداف ترفیع و پیشبرد فروش
استراتژی پیام فروش و تکنیک های فروش
اهداف آوازه سازی
استراتژی فروشندگی شخصی
اهداف فروشندگی شخصی
اهداف بازاریابی تعاملی / اینترنتی
اهداف بازاریابی مستقیم
اهداف تبلیغات
استراتژی ترفیع و پیشبرد فروش
استراتژی بازاریابی اینترنتی / تعاملی
پیام های ترفیع و پیشبرد و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای
پیام های بازاریابی اینترنتی / تعاملی و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای
استراتژی بازاریابی مستقیم
پیام بازاریابی مستقیم و استراتژی و تکنیکهای رسانه ای
استراتژی تبلیغات
پیام تبلیغات و استراتژِ و تکنیکهای رسانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

یکپارچه سازی و پیاده سازی استراتژی های بازاریابی ارتباطاتی

 

نظارت ، ارزیابی و کنترل برنامه جامع ارتباطات بازاریابی

 

[1] Mangold & Fold

[2] Kim and Hyun

[3] Guizani And Merunka

[4] Lawrence W. Long , Vicent Hazelton

[5] Denis L.Wilcox;et.al

[6]Belch & Belch

[7] Stands

[8] Integrated Marketing Communication

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل