آیا توسعه بخش مالی اقتصاد منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد؟

آیا بورس اوراق بهادار به عنوان نهادی از بازار سرمایه تأثیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد؟

در نظر داشتن کارکرد بازارهای مالی پاسخ سوال فوق روشن می گردد.

کارکردهای مهم اقتصادی بازارهای مالی عبارتند از:

انتقال وجوه مازاد خانوارهای علاقمند به سرمایه‌گذاری به افراد یا موسسات نیازمند به وجوه.

بازار مالی ازطریق ابزارها ونهادهای مالی، قادراست تا منابع پس‌انداز راکد را گردآوری و از طریق یک سازوکارمالی کارآمد در دسترس متقاضیان سرمایه قراردهد. لذا بازار مالی را می توان بعنوان بازار تامین کننده یکی از مهمترین عوامل تولید(سرمایه) وآنچه بعنوان موتور رشد اقتصادی ازآن دانسته می گردد، تعریف نمود.

2-3-1 تجهیز بیشتر پس‌انداز

وجود بازار مالی کارآمد با ابزارهای مالی متنوع این فرصت را برای خانوارها فراهم می کند که داراییهای مالی متنوع از بنگاههای کارآمد نگهداری نمایند. اگر در بازار مالی انواع مختلف ارواق بهادار وجود داشته باشد، قسمت اعظم مازاد وجوه افراد جامعه جذب واحدهای اقتصادی می گردد؛ زیرا در این شرایط افراد بسیاری با درجه‌های مختلف ریسک جذب بازار می شوند و پس‌اندازهای کوچک نیز جذب می‌گردند. همچنین بازار‌های مالی کارآمد از طریق افزایش نقدینگی باعث جذب پس‌اندازها می شوند؛ زیرا این امکان را برای پس‌انداز کنندگان فراهم می کند تا هر زمان به ثروت خود احساس نیاز کردند، داراییهای مالی خود را به آسانی به دارایی مورد نظر تبدیل کنند.

بعلاوه از آنجا که در این بازارها هزینه کسب اطلاعات و نظارت بر بنگاهها به شدت پایین می باشد، کسب اطمینان از شرکتها و بنگاههای اقتصادی با کمترین هزینه برای خانوارها حاصل می گردد؛ پس وجود بازارهای مالی کارآمد باعث تجهیز بیشتر پس‌اندازها می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه

از طرفی هزینه جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها از بنگاههای اقتصادی برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بنگاهها دارند، سنگین می باشد و از سوی دیگر عدم نظارت و کنترل مناسب بر فعالیت شرکتها، باعث می گردد که منابع مالی به طرف سرمایه‌گذاری‌های مفید و سود آور سوق داده نشود؛ زیرا افراد سرمایه‌گذار در فعالیتهایی که فاقد اطلاعات قابل اطمینان هستند، تمایل به سرمایه‌گذاری ندارند. از این رو ممکن می باشد سرمایه‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و به پروژه‌های با کارایی کمتر تخصیص یابد. وجود بازارهای مالی کارآمد شرایط را برای شناسایی بنگاههای کارآمد با حداقل هزینه فراهم می کند و در نتیجه سرمایه‌ها به فعالیتهایی اختصاص می‌یابد که کارایی بیشتری دارند.

افزایش نقدینگی[1] و کاهش ریسک مربوط به آن

کارکرد دیگر بازارهای مالی این می باشد که سازوکار مناسبی جهت خرید و فروش دارائیهای مالی را  فراهم می کند. بهمین سبب می گویند بازارهای مالی دارای خاصیت نقدینگی هستند. نقدینگی عبارت از این می باشد که واحدهای اقتصادی بتوانند به آسانی و به سرعت داراییها را بر اساس قیمتهای بازار به داراییهای مورد نظر تبدیل کنند. ریسک نقدینگی ناشی از عدم اطمینان مربوط به تبدیل داراییها می‌باشد. بازارهای مالی با فراهم کردن اطلاعات و نیز فراهم کردن شرایط برای تبدیل داراییها، نقدینگی را افزایش و ریسک مربوط به آن را کاهش می‌دهند. (Harrison, The Economic Effects of … on Derivatives…, p. 6)

[1] – liquidity

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل